Ortaokul Rehberlik

TEK Okulları

Ortaokul Rehberlik

Okulumuzun psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi çocukların akademik, sosyal-duygusal ve kariyer gelişimleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalarda temel amacımız çocuğun;

 • Okula uyum sağlama
 • Eğitsel planlama yapabilme
 • Akademik bilince sahip olma
 • Sorumluluk alabilme
 • Kendini bilme
 • Uygun kariyer planlaması geliştirebilme
 • Karar verebilme
 • Duygularını tanıma ve sağlıklı şekilde ifade edebilme
 • Kişilerarası ilişki kurabilme gibi becerileri kazanmasını desteklemektir.

Ortaokul biriminde odak, ergenlik dönemindeki çocuğun bireyselleşme yolunda kimliğini geliştirebilmesini sağlamaktır. Kimlik gelişimi; çocuğun ilgi, yetenek, değer ve kişilik özelliklerini bilmesi, buna uygun ilişki kurabilme ve çatışma çözebilme becerilerine sahip olması, geliştirmesi gereken yönlerini fark etmesi ve bu doğrultuda özgün bir kimlik edinmesi sürecidir. Kendini tanıma çalışmaları kapsamında birimimizde kullanılan envanterlerin yanı sıra ENOKSİS yani “Enneagram Okul Sistemi” de okulumuzda uygulanmaktadır. Temelde kişilik; mizacın duyumsal, davranışsal, duygusal ve bilişsel kanallarla kendini ortaya koyma tarzının bütünüdür. Bu nedenle mizacı bilmek kendini tanıma sürecinde oldukça destekleyici olmaktadır. 

Periyodik olarak yapılan sınıf rehberlik saatlerimizde

 • Ergenlik Dönemi
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısı
 • Teknoloji Bağımlılığı ve Önleme Çalışmaları
 • Üst Öğrenim Kurumları Türleri
 • Meslek Seçiminde Rol Oynayan Faktörler
 • Mizaç Temelli Yaklaşım vb. konular üzerinde durmaktayız.

  Derslerimizde grup rehberliği etkinliklerini ve enrehetleri (enneagram rehberlik etkinliği) uygulamaktayız. 

Psikososyal gelişim dönemlerindeki yaşam görevlerini gerçekleştirebilen bireyler yetiştirebilmek amacıyla yıl boyunca bireysel ve grup rehberlik çalışmalarımız ile eş güdümlü olarak öğrencilerin gelişiminde önemli rol oynayan kişiler ile iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Liselere geçiş sistemi kapsamında öğrencilerin süreç konusunda gerekli bilgiye sahip olması ve sınav başarısını destekleyecek becerileri elde etmesini hedefleyen çalışmalarımızla sınava hazırlık sürecimizi tamamlamaktayız.
Gerekli durumlarda yapılan birebir veli görüşmeleri ile öğrencinin gelişim takibi paylaşılmakta, okul içerisinde yapılan gözlemler ve çalışmalar değerlendirilmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.
Ortaokul öğrencilerimizin gelişim dönemlerine uygun olarak çeşitli konularda bilgilendirici olması amacıyla hazırlanan aylık e-bültenler ailelerle paylaşılmaktadır.

Ortaokul

E-BÜLTEN KAYIT

Güncel Duyurular İçin E-Bültenimize Abone Olabilirsiniz