Ölçme ve Değerlendirme

TEK Okulları

Ölçme ve Değerlendirme

TEK Okullarında Ölçme ve Değerlendirme çalışmaları, öncelikle her öğrencinin bireysel öğrenme sürecindeki farklılıkları önceliğe alınarak yürütülmektedir.

Güvenirliği ve geçerliliği yüksek birçok farklı ölçme ve değerlendirme çalışması, eğitim yılı boyunca birbirini tamamlayacak ve ortak bir doğru veriyi ortaya çıkartacak bir eş güdümlülükte ilerler. Her öğrencinin kendi öğrenme sürecindeki ilerleyişi, elde ettiği veya edemediği kazanımları, sınavlara karşı geliştirdiği olumlu veya olumsuz tutumları Rehberlik birimince izlenir, düzeltici çalışmalar yapılır ve kayıt altına alınır.

Ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi aşamaları ile ortaokul öğrencilerimizin amaçlanan hedeflere erişim durumu takip edilir. Bu takip Rehberlik birimi, mentör öğretmen ve kademe yöneticisinin takibiyle yürütülmektedir.

5,6 ve 7. sınıflarda her iki haftada bir kazanım tarama sınavları ile öğrencilerimizin akademik derslerdeki başarıları ölçülür. Bu ölçme ve değerlendirme sonuçları tüm ders öğretmenlerinin katılımı ile haftalık öğrenci değerlendirme toplantılarında her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları öğretmenlerimiz tarafından K12 iletişim sistemi üzerinden velilerimiz ile paylaşılır.

Okulumuzda sınavlara dayalı ölçme ve değerlendirme, ilgili gözetmen öğretmenlerce sınav izleme çizelgeleri ile sınav anında başlatılır. Öğrencilerin sınavlarda harcadıkları zaman, sınav anındaki kaygı ve heyecan durumları, sınav sorularını çözme becerileri gibi birçok konuda elde edilen gözlemler raporlanarak kayıt altında tutulur.

LGS hazırlık çalışmaları kapsamında haftalık olarak öğrencilere uygulanan deneme sınavlarının sonuçları ile elde edilen haftalık Akademik Tarama ölçümleri ile de öğrencilerimizin her ders düzeyindeki kazanım ölçümleri takip edilir. Değerlendirme toplantıları ile öğrencilerimizin yine diğer sınıflarda olduğu gibi akademik değerlendirilmeleri her öğrenci için ayrı ayrı yapılır.

Elde edilen ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi amacı ile ilgili öğrenciler hafta sonu etütlerine çağrılırlar.

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği esaslara uygun olarak İlkokul 4. sınıftan başlayarak tüm ortaokul sınıflarda derslerin haftalık ders saatine bağlı olarak iki veya üç yazılı sınav uygulanır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notları öğrencilerin karne notu olarak karnelerine işlenir.

Öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin hazır buluşluklarını, hedeflenen kazanımların ne kadarını öğrenebildiklerini, öğrenmeleri ile neleri yapabileceklerini belirleyerek öğrencilerin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan haftalık raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim olarak sunulur.

K12 bilgi paylaşım altyapısı ile tüm velilerimiz telefonları üzerinden öğrencilerimizin ders katılım durumlarını, yoklama bilgilerini, sınav sonuçlarını, öğretmenlerimizin öğrenci değerlendirme mesajlarını ve ilgili duyuruları anlık olarak takip edebilme, geri bildirim mesajlarını ilgili öğretmen ve yöneticilere gönderebilmektedirler.

Ortaokul

E-BÜLTEN KAYIT

Güncel Duyurular İçin E-Bültenimize Abone Olabilirsiniz