İlkokul Öğrencilerimizin Grup Rehberliği Çalışmaları Başlıyor

TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları
22.10.2021

İlkokul Öğrencilerimizin Grup Rehberliği Çalışmaları Başlıyor

İlkokul öğrencilerimizin sosyal uyum düzeylerini, iletişim becerilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek amacıyla grup rehberliği çalışmalarımız başlıyor.

Grup rehberliği ile geliştirmeyi hedeflediğimiz beceriler neler?

  • Temel iletişim becerileri
  • Arkadaşlık becerileri
  • Duygulara yönelik beceriler (duyguları tanıma, anlama ve doğru şekilde ifade etme)
  • Atılganlık becerileri
  • İlişki başlatma ve sürdürme becerileri
  • Sorun çözme becerileri
  • Saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri

Grup rehberliği oturumlarında öğrencilerin; duygularını tanıma ve anlama, olumsuz duygularla başa çıkma, empati kurma, öfke kontrolünü sağlama ve problem çözme gibi alanlarda iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik birçok çalışma ve etkinlik yapılacaktır. Çalışmalar haftada bir oturum şeklinde gerçekleşecek ve toplamda üç ya da altı oturumdan oluşacaktır.

Grup rehberliği çalışmaları gönüllük esasına göre gerçekleştirilecektir. Çalışmaya dahil edilmesi planlanan öğrencilerimizin ailelerine detaylı bilgi verildikten ve onay alındıktan sonra öğrencilerimize de gerekli bilgilendirme yapılacak ve onay verirlerse çalışmaya dahil olacaklardır.

Grup rehberliği çalışmalarına dahil edilecek öğrenciler rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç ve öncelik sırasına göre belirleneceği için bu çalışmalar tüm öğrencileri kapsamayacaktır. Çalışmaya dahil edilmeyen öğrenciler ise sene içerisinde küçük grup çalışmalarıyla ve bireysel görüşmelerle desteklenecektir.

TEK Gündem

E-BÜLTEN KAYIT

Güncel Duyurular İçin E-Bültenimize Abone Olabilirsiniz