Dinamik Eğitim Modeli

Dinamik Eğitim Modeli

DİNAMİK EĞİTİM MODELİ

Hollanda, Singapur ve İngiltere’de uygulanan eğitim programlarından yararlanan Dinamik Eğitim Modeli’nin kökeninde Jean Piaget, Erik Erinson ve John Dewey bulunur.
Öğrencilerimize yol haritası çizerken 4.0 Endüstriyel devrim sistemine uyumlu 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış öz değerlerine ve öz kültürüne sahip çıkan dünya vatandaşı yetiştirmek temelini ve felsefesini esas alırız.
Sanat, yaşam, spor, bilim ve dil alanlarında verilen eğitim, beynin her iki lobunun aktif olarak kullanılmasına olarak sunar.

Sanat
Yaratıcılık eğitiminin olmazsa olmazı olan sanat eğitimi, yaratıcı düşünme ve problem çözme yetisinin çocuklarda gelişimi için son derece önemlidir.

Yaşam
Life başlığı, çocukların yaşamın tüm ögelerini anlamalarını ve bu ögeleri daha yaşanabilir bir dünya için nasıl desteklemeleri gerektiğini kurgular.

Spor
Spor eğitimi; öncelikle çocuklara takım oyuncusu olma, başkasının yerine çalışabilme, düştüğünde kalkabilme, yenildiğinde tekrar deneyebilme gibi önemli yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar.

Bilim
Araştırmacı ve sorgulayıcı eğitimin olmazsa olmazı olan bilim eğitimi, bilimsel aklın ve hipotezden başlayarak kuram üretme sistematiğinin çocuklarda yerleşmesini amaçlar.

Dinamik Eğitim Modeli ile her öğrenci için kazanım tek tek ele alınır ve bir kazanım yeterince öğrenilmeden diğerine geçilmez.

TEK OKULLARININ DİNAMİK ÖĞRENME MODELİNDE HEDEFLER;

- Öz değerleri ve kültürüne sahip,
- İletişim becerileri yüksek,
- Entelektüel bilgi birikim donanımlı,
- Ulusal ve uluslararası sınavlara akademik, psikolojik, teknik olarak hazırlıklı,
- 4.0 Endüstri devrimini farkında, hâkim ve uyum sağlayabilen,
- 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış,
- Birinci yabancı dili mükemmel kullanan,
- İkinci yabancı dilin alt yapısını oluşturmuş,
- Bilgiden yeni bilgiler üretmeyi bilen ve bilgiyi kullanan,
- Eleştirel düşünebilen, itiraz edebilen ve hayal kurabilen,
- Sanat okuryazarı, sanat ve sanatçıya duyarlı ve en az bir müzik aleti çalabilen
- Sporu yaşam biçimi haline getirmiş, spor kültürü edinmiş,
- Kendi sağlığına ve bedenine gereken önemi veren,
- Kendisi ile barışık, öz saygısı olan,
- Çevreye duyarlı ve çevre bilinci gelişmiş,
- Teknolojiye hâkim, teknolojiyi kullanabilen, geliştirebilen ve üreten kültürümüze uyumlu dünya insanları yetiştirir.

TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları
TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları
TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları
TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları

Kayıt ve Bilgi İçin Bizi Arayabilirsiniz

*Başta İstanbul ve diğer büyük şehirler olmak üzere Türkiye'nin önemli noktalarında satın alacağı yerleşkelere eğitim üsleri kurarak büyümeyi hedeeyen Tek Okulları, hızlı değil içerikli ve kaliteli büyümeyi, böylece kurumsallaşmayı, markalaşmayı ve Türkiye'nin en iyi okulu olmayı amaçlamaktadır.

E-BÜLTEN KAYIT

Güncel Duyurular İçin E-Bültenimize Abone Olabilirsiniz