Atölyeler

Atölyeler

TÜRKÇE ATÖLYELERİ

Öğrencilerimizin ana dillerini öğrenme, etkili kullanma ve kendilerini ifade etme gibi yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bütün sınıf düzeyleri için hazırlanan Türkçe atölyeleri dört farklı yeterliliği geliştirmektedir.


SUNUM ATÖLYESİ

Belirlenen konularda açıklanan plan ve yönergelere bağlı olarak öğrenciler haftalık sunum yaparlar. Yapılan sunumlarla öğrencilerin sorumluluk bilinci, inceleme ve araştırma yapma, teknolojiyi kullanma, konuşma, kendini öz güven içerisinde yazılı ve sözlü ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.


YAZMA ATÖLYESİ

Öğrencilerin yazılı ifade becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, aynı zamanda “deneme, fabl, masal, öykü, şiir, söyleşi” gibi edebiyat türleriyle tanışması, bu türlerde yetkinlik kazanması ve yazarlık yolunda önünün açılmasını öngören bir atölyedir.


METİN ATÖLYESİ

Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini ve kelime hazinesi, edebiyat zevki, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.5.sınıftan 8.sınıfa kadar planlanan atölyede temel amaç, öğrencinin okuma becerilerini geliştirmektir.

Aynı zamanda metinlerde yer alan sorularla öğrencinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, edebiyat dünyamızın her türlü rengine sahip yazar ve şairlerini onlara tanıtan, her renkten bir kazanıma ulaştırmayı amaçlayan bir kurgudur.
 

OKUMA ATÖLYESİ

Belirlenen güdümlü okuma kitaplarının merkeze alındığı bir atölyedir. Bu çalışmayı “atölye”ye çeviren etken, öğrencinin salt kitap okuması değildir. Güdümlü kültür kitapları belirlenirken; öğrencileri kitapla bütünleştirmek, kitaba eleştirel yaklaşmak, bazen yazarıyla tanışarak söyleşi yapmak bazen de kitapla ilgili drama çalışmalarına katılmak hedeflenmiştir. Her kitabın bitiminde öğretmen en az 1 ders saatinde okunan kitapla ilgili beyin fırtınası yaptırır. Bu eylemde öğrenci, farklı bir gözle kitaba ve yazarına bakmayı; olayları farklı bir pencereden izlemeyi öğrenir.


SOSYAL BİLGİLER ATÖLYESİ

Sosyal Bilgiler Atölye çalışmaları sayesinde 21. yüzyılın çağdaş,  Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayan, kullanan ve düzenleyen ,  sosyal katılım becerileri gelişmiş, bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin Sosyal Bilgiler Atölyesinde öğrendiği bilgileri yıl boyunca yaptığımız etkinlik ve gezilerle, Bilim Şenliği sergimizle pekiştirmiş olacağız.


FEN BİLİMLERİ ATÖLYESİ

Yıl boyunca yapılan Fen Bilimleri Atölye çalışmalarında çocuklarımıza; eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmak üzere teorik bilginin yanı sıra; öğrendiklerinin içeriğini canlandırarak uygulama yapabilecekleri, yeni teknolojileri keşfetmesini sağlayacak, olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini daha iyi anlamalarına olanak sunan, öğrenme motivasyonunu arttıran Fen deneyleri ve eğitim materyallerimizle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz.

Öğrencilerimizin Fen Bilimleri Atölyesi’nde öğrendikleri ve yaptıkları çalışmaları, öğrencilerimiz her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Bilim Şenliği’mizde sunma fırsatı bulmaktadır.


MATEMATİK ATÖLYESİ

Sene içerisinde gerçekleştirdiğimiz Matematik Atölyesi çalışmaları kapsamında  öğrencilerin matematik bilimine karşı ön yargılarını yıkmayı,kendine güvenlerini arttırmayı, matematiksel kavramları  teorik bir bilgi olarak sunmaktan ziyade oyunlar, belgeseller, somut materyaller  aracılığıyla farkına varmadan içselleştirmelerine olanaklarını sağlamaktayız . Atölyedeki etkinliklerimiz ile çocuklarımızın; bilimsel düşünmelerine, gözlem yapmalarına, neden-sonuç ilişkisi kurmalarına, hem matematiksel hem de günlük hayat problemlerini çözme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktayız. Eğlenerek öğrenmeyi ön planda tutarak öğrencilerimizin motivasyonunu arttırıyor , öğrencilerimizle yaparak yaşayarak matematik biliminin değerli ve anlamlı olduğunu hissettiriyor ve bu öğrenmelerini günlük yaşamlarına uyarlamalarına destek oluyoruz.

TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları
TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları
TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları
TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları
TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları
TEK Okulları, Tek Eğitim kurumları

E-BÜLTEN KAYIT

Güncel Duyurular İçin E-Bültenimize Abone Olabilirsiniz